Thu mua Bìa Cát Tông Giá cao

Hiện nay, tình hình thu mua phế liệu giấy, thu mua thùng carton ngày càng nhiều. Nổi bật nhật là thu mua giấy tận xưởng, cơ sở đại lý phế liệu nhỏ lẻ.