MS. HẰNG
Hỗ trợ khách hàng

0968 51 52 31

MS. HẰNG
Hỗ trợ khách hàng

0968 51 52 31

MS. HẰNG
Hỗ trợ khách hàng

0968 51 52 31

Thu Mua và Thanh Lý

ĐIỆN LẠNH CŨ CẦN BÁN

HÀNG ĐIỆN LẠNH CŨ CẦN BÁN

Máy giặt Panasonic 7.6kg

HÀNG ĐIỆN LẠNH CŨ CẦN BÁN

Tủ mát

HÀNG ĐIỆN LẠNH CŨ CẦN BÁN

Máy lạnh Funiki 1.5hp

HÀNG ĐIỆN LẠNH CŨ CẦN BÁN

Máy giặt Sanyo 7kg

HÀNG ĐIỆN LẠNH CŨ CẦN BÁN

Tủ lạnh Sanyo165l

HÀNG ĐIỆN LẠNH CŨ CẦN BÁN

Máy giặt LG lồng đứng 7kg

HÀNG ĐIỆN LẠNH CŨ CẦN BÁN

Máy giặt Samsung lồng ngang 7.5kg

HÀNG ĐIỆN LẠNH CŨ CẦN BÁN

Máy giặt Sanyo 7kg lồng đứng

THANH LÝ ĐỒ CŨ

THANH LÝ ĐỒ CŨ

Thanh Lý Sắt

THANH LÝ ĐỒ CŨ

Dây điện

THANH LÝ ĐỒ CŨ

Bao bì giấy

THU MUA PHẾ LIỆU GIÁ CAO

THU MUA PHẾ LIỆU GIÁ CAO

THU MUA XÁC NHÀ XƯỞNG, CÔNG TY

THU MUA PHẾ LIỆU GIÁ CAO

THU MUA INOX GIÁ CAO

THU MUA PHẾ LIỆU GIÁ CAO

THU MUA PHẾ LIỆU ĐỒNG GIÁ CAO

THU MUA PHẾ LIỆU GIÁ CAO

THU MUA PHẾ LIỆU SẮT THÉP GIÁ CAO

THU MUA PHẾ LIỆU GIÁ CAO

THU MUA PHẾ LIỆU NHÔM

Thu mua Bìa Cát Tông Giá cao

Thu mua Bìa Cát Tông Giá cao

THU MUA PHẾ LIỆU GIÁ CAO

Mũ tôn

THANH LÝ NHÀ XƯỞNG

THANH LÝ NHÀ XƯỞNG

Thanh lý hàng tồn kho Công ty

THANH LÝ NHÀ XƯỞNG

Thanh lý công ty

Tuyển Dụng